فرمول محاسبه و بستن قرارداد

 

 

 

فرمول محاسبه اضافه پخش ها و بستن قرارداد

با اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

سازمان صدا و سیما

نکته بسیار مهم

اگر قصد پخش آگهی تلویزیونی در سال 1394 را دارید چنانچه قرارداد خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال 1394 منعقد نمایید

معادل 10% اضافه پخش بیشتر شامل شما میشود

 


ماده 4 ظوابط بند الف


احتراما اداره کل بازرگانی در راستای اجرای تبصره 15 مجموعه ظوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی های سال 1394 و با هدف کمک حداکثری به صاحبان کالا و خدمات و استفاده بهینه از فرصتهای ایجاد شده طرح تشویقی ذیل را اعلام میدارد

( تمام قراردادها در 3 نوع تنظیم میشود)

1- قرارداد نوع ( ج ) که 200 درصد اضافه پخش دارد اما ارسال سفارش از طبقه 1 تا 10 میسر میباشد

2- قرارداد نوع ( ب ) که 100 درصد اضافه پخش دارد اما ارسال سفارش از طبقه 1 تا 14 میسر میباشد

3- قرارداد نوع (الف)که اضافه پخشی ندارد اما ارسال سفارش در تمامی طبقات میسر میباشد

(امتیاز حضور اولین بار )

به صاحبان کالا که برای اولین بار در رسانه ملی حضور پیدا میکنند شامل 150 درصد اضافه پخش تشویقی میشوند

( امتیاز پرداخت نقدی )

به صاحبان کالا یا خدماتی که مبالغ قرارداد خود را به صورت نقدی پرداخت نمایند 220% اضافه پخش تعلق میگیرد.

(امتیاز هدفمندی یارانه ها)

اگر شغل شما جزو شغل های زیر باشد شامل این اضافه پخشها میشوید

1- لبنیات شامل : شیر ، ماست و پنیر 75 درصد

2- صنایع دستی و فرش دستبافت 70 درصد

3- کشاورزی 55 درصد

4- صنعت 45 درصد

5- خدمات 35 درصد

( امتیاز بودجه ماهانه )

این امتیاز مبلغی است که شما در طول یک ماه منعقد مینمایید و آن را پخش میکنید که هر چه مبلغ آورده شما بیشتر باشد این اضافه پخش نیز بیشتر میشود

مثال : اگر بودجه آورده شما 30 میلیون تومان باشد اضافه پخش آن 90 درصد و اگر 120 میلون باشد 145 درصد میباشد

( اضافه پخش مالیات بر ارزش افزوده )

مبلغ این اضافه پخش 10 درصد میباشد که به همه تعلق میگیرد

به صاحبان کالا و خدماتی که شغل های زیر را دارند علاوه بر امتیازهای بالا 75% اضافه پخش دیگر تعلق میگیرد

 تولید کنندگان لبنیات مانند : شیر ، ماست و پنیر


در این قسمت با فرض اینکه بودجه صاحب کالا 30 میلیون نومان باشد و جزو صنایع محسوب شود و مبلغ قرارداد را بصورت نقدی پرداخت نماید در هر 3 نوع قرارداد محاسبه کرده ایم بدیهی است در صورت هر نوع تغییردر شرایط قرارداد این مبالغ تغییر میکند مثلا اگر بودجه از 30 میلیون بیشتر باشد اضافه پخش بیشتری به ایشان تعلق میگیرد

(قرارداد نوع الف) ارسال سفارش در تمام طبقات

 بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) + پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 % + هدفمندی 45 % + مالیات 10 % = 515%

حالا مبلغ 30 میلیون تومان را + 515% میکنیم که میشود = 184/500/000 تومان که این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود

(پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا

به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 184/500/000 را + 100% میکنیم که میشود : 369/000/000 تومان


قرارداد نوع ( ب ) ارسال سفارش تا طبقه 14

 بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) +پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 % + هدفمندی 45% + مالیات 10 % + 100 %

بابت نوع قرارداد =615% یعنی مبلغ 30 میلیون را + 615 % کنید = 214/500/000  تومان که این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود

(پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا

به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 214/500/000 را + 100% میکنیم که میشود : 429/000/000 تومان


قرارداد نوع ( ج ) ارسال سفارش تا طبقه 10

 بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) +پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 % + هدفمندی 45% + مالیات 10 % + 200 %

بابت نوع قرارداد =715% یعنی مبلغ 30 میلیون را + 715 % کنید = 244/500/000تومان که این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود

(پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا

به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 244/500/000 را + 100% میکنیم که میشود : 489/000/000 تومان

پس در اینصورت

اگر قرارداد نوع الف منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 12/3 برابر خواهد شد

اگر قرارداد نوع ب منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 14/3 برابر خاهد شد

اگر قرارداد نوع ج منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 16/3 برابر خاهد شد

البته ما قیمتهای پخش شبکه ها را طبق فرمول بالا محاسبه و نرخ تعرفه را تقسیم بر اعداد بالا نموده ایم .

توجه : مبالغی که در تعرفه پخش شبکه ها و برنامه ها درج شده خالص پرداختی شما بوده و مستقیما از مبلغ آورده کسر میشود .

مثال : فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (طبقه 4) است که طبق تعرفه قیمت هر ثانیه معادل 366/000 تومان است چون در قالب قرارداد نوع ( ج) پخش میشود آنرا تقسیم بر 16/3 نمودیم که شد قیمت هر ثانیه 21/000 توماننکته بسیار مهم

اگر قصد تبلیغات تلویزیونی در سال 1394 را دارید چنانچه قرارداد خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال 1394 منعقد نمایید

معادل 10% اضافه پخش بیشتر شامل شما میشود

ماده 4 ظوابط بند الف

حالا میتوانید از روی تعرفه های پخش شبکه ها هم طبقات برنامه ها را مشاهده نمایید و هم قیمتهای آنها را مشاهده نمایید و ارزیابی نمایید که کدام نوع از قرارداد ها مناسب مجموعه شما میباشد.

منبع:کانون تبلیغات تک برگ سبز

 

 

 

چه کسی آنلاین است؟

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم