هزینه تبلیغات در شبکه 1

هزینه تبلیغات در شبکه 1 

لطفا توجه فرمایید: (پرداخت نقدی)

1- مبالغ فوق با بودجه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی  محاسبه شده است

بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد.

2- قیمتها مربوط به خرداد ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر یا بیشتر شوند.

3- قیمتهای فوق برای کالا و خدمات ایرانی میباشد و محصولات خارجی با تعرفه 2/5 برابر محاسبه خواهد شد .

 

جدول فوق هزینه تبلیغات در شبکه 1  سیما میباشد    

عنوان برنامه

ساعت

طبقه

نرخ هر ثانیه به تومان

خبر 7 صبح

7

3

17/000

خبر 8 صبح

8

3

17/000

خبر 9 صبح

9

3

17/000

تکرار مجموعه شبانه ( جاده قدیم)

10

3

17/000

سیمای خانواده

11

3

17/000

خبر 14

14

6

36/000

تکرار مجموعه شبانه ( جاده قدیم )

15

5

28/500

برنامه ترکیبی (شهر آورد )

16/30

1

8/000

خبر 19

19

7

45/000

خبر 21

21

10

74/000

سریال شبانه (جاده قدیم )

چه کسی آنلاین است؟

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم