هزینه تبلیغات در شبکه خبر

هزینه تبلیغات در شبکه خبر 

 

لطفا توجه فرمایید:

 

1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی  محاسبه شده است .

 

   بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد

 

2- قیمتها مربوط به فروردین ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر یا بیشتر شوند.

 

3- قیمتهای فوق برای کالا و خدمات ایرانی میباشد و محصولات خارجی با تعرفه 2/5 برابر محاسبه خواهد شد .

 

 

 

هزینه تبلیغات در شبکه خبر

عنوان برنامه

ساعت

طبقه

نرخ هر ثانیه به تومان

اخبار ۷ ۷
1
7/500
اخبارورزشی ۷/۳۰ ۷/۳۰
1
7/500
اخبار۸(جهان در رسانه ) ۸
1
7/500
بعد اخبار ۸ ۸/۱۰
1
7/500
اخبار ۸/۳۰ ۸/۳۰
1
7/500
اخبار مشروح ۹ ۹
1
7/500
اخبار ورزشی ۹/۳۰ ۹/۳۰
1
7/500
اخبار ۱۰ ۱۰
1
7/500
اخبار ۱۰/۳۰(کار افرین) ۱۰/۳۰
1
7/500
اخبار۱۱ ۱۱
1
7/500
اخبار ورزشی ۱۱/۳۰ ۱۱/۳۰
1
7/500
قبل از اخبار ۱۲(آرشیوی) ۱۲
1
7/500
بعد خبر ۱۲ ۱۲/۱۵
1
7/500
اخبار مشروح ۱۳ ۱۳
3
15/500
بعد اخبار مشروح ۱۳ ۱۳/۴۵
1
7/500
اخبار ۱۴ (شن وآفتاب ) ۱۴
1
7/500
اخبار ورزشی ۱۴/۳۰ ۱۴/۳۰
1
7/500
اخبار۱۵ ۱۵
1
7/500
اخبار۱۶ ۱۶
1
7/500
اخبار ۱۶/۳۰ ۱۶/۳۰
1
7/500
اخبار۱۷ ۱۷
1
7/500
اخبار ورزشی 14/30 ۱۷/۳۰
1
7/500
اخبار ۱۸(گفتگوی ورزشی) ۱۸
1
7/500
اخبار بازار وتجارت ۱۸/۳۰ ۱۸/۳۰
1
7/500
اخبار مشروح ۱۹ ۱۹
3
15/500
بعد از خبر۲۰ ۲۰/۲۵
2
11/000
اخبار ورزشی ۲۱/۳۰ ۲۱/۳۰
2
11/000
اخبار مشروح ۲۲ ۲۲
2
11/000
اخبار ۲۳/۳۰ ۲۳
2
11/000
اخبار ورزشی ۲۳/۳۰ ۲۳/۳۰
2
11/000
اخبار انگلیسی ۲۴ ۰/۰۰
2

11/000

 

چه کسی آنلاین است؟

ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم